Weergave prijzen (BTW)
Particulier of Zakelijk
Weergave van onze prijzen is exclusief BTW.
 

Juridisch

De CV1001 site
CV1001 stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in prijzen, modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de CV1001 internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

Prijsniveau in de webshop
Het prijsniveau in deze shop is voor bepaalde producten lager dan bij bestelling in een vestiging, omdat u een deel van ons werk overneemt. Achteraf zullen wij geen restitutie op prijsverschillen verlenen.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan CV1001 B.V., (hiervoor en in het vervolg aangeduid met 'CV1001'). Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van CV1001.

Virussen en veiligheid
De CV1001 internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite bevat tevens links naar niet-CV1001 sites. CV1001 is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar
CV1001 wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door CV1001 gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. CV1001 behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door CV1001 verzonden email
Door CV1001 verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. CV1001 staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.